PHÂN PHỐI VỎ XE NÂNG, VỎ XE XÚC, VỎ XE CƠ GIỚI, VỎ XE CÔNG TRÌNH, VỎ XE CÔNG NGHIỆP

PHÂN PHỐI VỎ XE NÂNG, VỎ XE XÚC, VỎ XE CƠ GIỚI, VỎ XE CÔNG TRÌNH, VỎ XE CÔNG NGHIỆP
Vỏ xe nâng, lốp xe nâng, vo xe nang, lop xe nang, vỏ xe nâng hàng, vỏ xe nâng giá rẻ, vỏ xe nâng đặc, vỏ xe nâng hơi, vỏ xe công nghiệp, vỏ xe công trình, vỏ xe cơ giới

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Cung cấp vỏ xe xúc lật, lốp xe xúc, vỏ xe ben, vỏ xe công trình, vỏ xe lu láng, vỏ xe lu rung,

CÔNG TY TNHH SUTECH VIỆT NAM CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI VỎ XE CÔNG NGHIỆP NHƯ VỎ XE XÚC LẬT, LỐP XE XÚC, VỎ XE BEN , VỎ XE CÔNG TRÌNH, VỎ XE LU LÁNG, VỎ XE LU RUNG


Vỏ xe xúc lật, lốp xe xúc solideal ( Srilanka), BKT (Ấn Độ), deestone (Thái Lan), solitek (Trung Quốc),...
Vỏ xe ben  solideal ( Srilanka), BKT (Ấn Độ), deestone (Thái Lan), solitek (Trung Quốc),...
Vỏ xe công trình  solideal ( Srilanka), BKT (Ấn Độ), deestone (Thái Lan), solitek (Trung Quốc),...
Vỏ xe lu láng  solideal ( Srilanka), BKT (Ấn Độ), deestone (Thái Lan), solitek (Trung Quốc),...
Vỏ xe lu rung  solideal ( Srilanka), BKT (Ấn Độ), deestone (Thái Lan), solitek (Trung Quốc),...

Với nhiều thông số khác nhau và thông dụng như 14-17.5, 12-16.5, 17.5-25, 16.9-24, 20.5-25, 23.5-25, 26.5-25, 29.5-25, 16.9-28, 9.00-20,...

LIÊN HỆ 0909.418.459 ( THƯƠNG)
MAIL: kd04sutech@gmail.com
WEB: xenang.sutech.com.vn


Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Cung cấp vỏ xe xúc, lốp xe xúc, vỏ xe công trình, vỏ xe xúc 17.5-25 solideal Srilanka, vỏ xe xúc 17.5-25 deestone Thái Lan, vỏ xe xúc 17.5-25 BKT Ấn Độ, vỏ xe xúc 17.5-25 DRC Việt Nam

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp vỏ xe xúc, lốp xe xúc, vỏ xe công trình, vỏ xe xúc 17.5-25 solideal Srilanka, vỏ xe xúc 17.5-25 deestone Thái Lan, vỏ xe xúc  17.5-25 BKT Ấn Độ, vỏ xe xúc 17.5-25  DRC Việt Nam...vỏ xe xúc, lốp xe xúc, vỏ xe công trình, vỏ xe xúc 17.5-25 solideal Srilanka
vỏ xe xúc, lốp xe xúc, vỏ xe công trình, vỏ xe xúc 17.5-25 deestone Thái Lan
vỏ xe xúc, lốp xe xúc, vỏ xe công trình, vỏ xe xúc  17.5-25 BKT Ấn Độ
vỏ xe xúc, lốp xe xúc, vỏ xe công trình, vỏ xe xúc 17.5-25  DRC Việt Nam

LIÊN HỆ: 0909.418.459 (THƯƠNG)
MAIL: kd04sutech@gmail.com
WEB: xenang.sutech.com.vn


Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Cung cấp vỏ xe nâng , vỏ xe nâng đặc, vỏ xe nâng hơi, vỏ xe nâng 2.00/50-10, vỏ xe nâng 550-15, vỏ xe nâng 250-15, vỏ xe nâng 700-15, vỏ xe nâng 300-15

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp vỏ xe nâng , vỏ xe nâng đặc, vỏ xe nâng hơi, vỏ xe nâng 2.00/50-10, vỏ xe nâng 550-15, vỏ xe nâng 250-15, vỏ xe nâng 700-15, vỏ xe nâng 300-15


Vỏ xe nâng 2.00/50 bridgestone Nhật Bản
Vỏ xe nâng 2.00/50 pio Thái Lan
Vỏ xe nâng 2.00/50 solitech Thái Lan
Vỏ xe nâng 2.00/50 tokai Thái Lan
Vỏ xe nâng 2.00/50 BKT Ấn Độ
Vỏ xe nâng 2.00/50 solideal Srilanka
Vỏ xe nâng 2.00/50 nexen Hàn Quốc
Vỏ xe nâng 2.00/50 lixin Đài Loan

Vỏ xe nâng 550-15 bridgestone Nhật Bản
Vỏ xe nâng 550-15 pio Thái Lan
Vỏ xe nâng 550-15 solitech Thái Lan
Vỏ xe nâng 550-15 tokai Thái Lan
Vỏ xe nâng 550-15 BKT Ấn Độ
Vỏ xe nâng 550-15 solideal Srilanka
Vỏ xe nâng 550-15 nexen Hàn Quốc
Vỏ xe nâng 550-15 lixin Đài Loan

Vỏ xe nâng 250-15 bridgestone Nhật Bản
Vỏ xe nâng 250-15 pio Thái Lan
Vỏ xe nâng 250-15 solitech Thái Lan
Vỏ xe nâng 250-15 tokai Thái Lan
Vỏ xe nâng 250-15 BKT Ấn Độ
Vỏ xe nâng 250-15 solideal Srilanka
Vỏ xe nâng 250-15 nexen Hàn Quốc
Vỏ xe nâng 250-15 lixin Đài Loan

Vỏ xe nâng 700-15 bridgestone Nhật Bản
Vỏ xe nâng 700-15 pio Thái Lan
Vỏ xe nâng 700-15 solitech Thái Lan
Vỏ xe nâng 700-15 tokai Thái Lan
Vỏ xe nâng 700-15 BKT Ấn Độ
Vỏ xe nâng 700-15 solideal Srilanka
Vỏ xe nâng 700-15 nexen Hàn Quốc
Vỏ xe nâng 700-15 lixin Đài Loan

Vỏ xe nâng 300-15 bridgestone Nhật Bản
Vỏ xe nâng 300-15 pio Thái Lan
Vỏ xe nâng 300-15 solitech Thái Lan
Vỏ xe nâng 300-15 tokai Thái Lan
Vỏ xe nâng 300-15 BKT Ấn Độ
Vỏ xe nâng 300-15 solideal Srilanka
Vỏ xe nâng 300-15 nexen Hàn Quốc
Vỏ xe nâng 300-15 lixin Đài Loan

RẤT VUI ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ KHÁCH!

LIÊN HỆ : 0909.418.459 (Ms.Thương)

MAIL: kd04sutech@gmail.com

WEB: http://xenang.sutech.com.vn